Interieuradvies zorginstellingen

Zorg voor een fijne en veilige omgeving voor cliënten, bezoekers en personeel. Dat draagt bij aan ieders welzijn.

Een veilige, aangename omgeving zorgt ervoor dat cliënten in zorginstellingen zich prettiger voelen. Dit geldt ook voor bezoekers én personeel.  Mijn interieuradvies stem ik hierop af. De zorg heeft mijn warme belangstelling. De afgelopen jaren heb ik in deze dynamische branche gewerkt als communicatieadviseur en was ik onder andere actief met de communicatie over zorgtechnologie. Erg leuk en boeiend.

Dementievriendelijk ontwerpen staat in de schijnwerpers. Dit onderwerp boeit mij. Juist omdat ik er echt in geloof dat een fijne en passende omgeving bijdraagt aan het welbevinden van mensen die lijden aan dementie. Waarbij al hun zintuigen worden geprikkeld: via herkenbare materialen, lichtinval, de invloed van geuren, kleuren en geluiden zoals muziek. Dit is niet alleen van toepassing op mensen met dementie. Denk hierbij ook aan de inrichting van kraam- en kinderafdelingen in ziekenhuizen. Zoveel mooie ontwikkelingen waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

Begin 2016 heb ik een presentatie gegeven over healing environment. Toegespitst op mensen met dementie. Lees hierover meer in mijn blog en/of artikel dat hierover is verschenen in het vakblad Bouwen aan de Zorg.

Geluk(t)!

Babykamer Loek

Mediationpraktijk Roelands

Vastgoedfotografie

Verzekeringskantoor Tilburg